Newsletter
Aktualności

Konferencja „Zarządzanie zasobami nauki i dydaktyki w otwartym dostępie”

W dniach 20-21 maja 2021 r. odbędzie się konferencja „Zarządzanie zasobami nauki i dydaktyki w otwartym dostępie – standardy, narzędzia, dobre praktyki” organizowana przez Uniwersytet Jagielloński. W programie znalazły się sesje dotyczące m.in. zarządzania danymi badawczymi, repozytoriów publikacji naukowych, prawnych aspektów otwartego dostępu czy różnych projektów i inicjatyw na rzecz otwartej nauki.

Pierwszego dnia konferencji w sesji „Prawne aspekty otwartej nauki" wystąpi dr Krzysztof Siewicz z zespołu Platformy Otwartej Nauki, który zaprezentuje praktyczne zagadnienia prawne związane z otwartym dostępem w projektach realizowanych przez zespół PON.