Newsletter

Aktualności

Informacja dotycząca wsparcia dla czasopism indeksowanych w bazach bibliograficznych AGRO, BazEkon, BazTech, CEJSH, PSJD i DML PL we wprowadzeniu danych do systemu POL-index

Według informacji zamieszczonej na stronach internetowych systemu POL-index ok. 20 lipca 2015 r. zostanie uruchomiony serwis umożliwiający wprowadzanie danych do systemu przez przedstawicieli czasopism. Ma być to możliwe na dwa sposoby: poprzez import danych w formacie XML oraz poprzez wprowadzanie danych z poziomu strony WWW. Według Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych czasopismom zostaną przyznane punkty po spełnieniu warunku skutecznego wprowadzenia do systemu POL-index danych, zawierających pełne rekordy bibliograficzne każdego z opublikowanych artykułów za okres dwóch lub sześciu lat poprzedzających rok złożenia ankiety.
                        
Bazy bibliograficzne tworzące Bibliotekę Nauki (AGRO, BazEkon, BazTech, CEJSH, DML-PL, PSJD) deklarują gotowość wsparcia czasopism w umieszczaniu danych w systemie POL-index. Przedstawiciele indeksowanych w bazach czasopism będą mogli otrzymać dane, wchodzące w zakres wymagany w systemie POL-index, w formie umożliwiającej ich import do tego systemu, po 20 lipca 2015.

Informacji na temat szczegółów udzielają:

Baza AGRO http://agro.icm.edu.pl
Koordynator: Mariusz Polarczyk pol (at) poznan.pl
 
Baza BazEkon http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/advanced.php
Koordynator: Urszula Cieraszewska cierasze (at) uek.krakow.pl

Baza BazTech http://baztech.icm.edu.pl
Pełnomocnik koordynatora: Dorota Buzdygan buzdygan (at) biblos.pk.edu.pl
 
Baza CEJSH http://cejsh.icm.edu.pl
Koordynator: Miłosz Sosnowski cejsh (at) pan.pl

Baza DML-PL http://pldml.icm.edu.pl
Koordynator: Katarzyna Zamłyńska k.zamlynska (at) icm.edu.pl
 
Baza PSJD http://psjd.icm.edu.pl
Koordynator: Maciej Strybel m.strybel (at) icm.edu.pl

PoprzedniNastępny