Newsletter

Aktualności

Jak zwiększyć zasięg i wpływ czasopisma naukowego? - odbyło się seminarium dla wydawców i redaktorów czasopism naukowych w Warszawie

Warszawska edycja seminarium "Jak zwiększyć zasięg i wpływ czasopisma naukowego" była pod względem liczby uczestników największą z dotychczasowych. Spotkanie, które odbyło się 20 kwietnia 2015 r. w Pałacu Kazimierzowskim na kampusie głównym Uniwersytetu Warszawskiego, zgromadziło ponad 115 przedstawicieli wydawców i redakcji czasopism naukowych, z wielu dyscyplin naukowych. O żywym zainteresowaniu możliwościami, jakie daje wydawcom Biblioteka Nauki, świadczą deklaracje chęci nawiązania współpracy i udostępnienia kolejnych czasopism w zbiorach serwisu.

Było to trzecie seminarium z tego cyklu: po poznańskim, które miało miejsce 16 grudnia 2014 r. i łódzkim, przeprowadzonym 16 marca 2015 r. W oparciu o doświadczenia z Łodzi i Poznania program spotkania w Warszawie został poszerzony o tematykę związaną z narzędziami prawnymi wspierające zwiększanie zasięgu i wpływu czasopism naukowych.

Pierwsza część seminarium poświęcona była przemianom, jakie obserwujemy w praktyce dystrybucji treści naukowych, narzędziom prawnym oraz rozwiązaniom przyjmowanym przez wydawców w Polsce w odpowiedzi na zachodzące zmiany.

Wystąpienia:

Komunikacja naukowa – nowe możliwości dystrybucji treści - Lidia Stępińska-Ustasiak, PON, ICM
Narzędzia prawne wspierające zwiększanie zasięgu i wpływu czasopism naukowych - dr Krzysztof Siewicz, PON, ICM
Biblioteka Nauki – największa polska kolekcja otwartych czasopism naukowych - Michał Starczewski, PON, ICM
Otwarty dostęp a widoczność, cytowalność i wpływ czasopism - Lidia Derfert-Wolf, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy i Dorota Buzdygan, Politechnika Krakowska

W drugiej części seminarium wydawcy mieli okazję zapoznać się szczegółowo z zasadami funkcjonowania Biblioteki Nauki i tworzących ją baz czasopism.

 

Zasady udostępniania czasopism w Bibliotece Nauki - Maciej Strybel, PON, ICM

Prezentacje baz:

AGRO - Mariusz Polarczyk, dyrektor biblioteki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
BazTech - Lidia Derfert-Wolf, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy i Dorota Buzdygan , Politechnika Krakowska
CEJSH - Michał Starczewski, PON, ICM
DML-PL - Katarzyna Zamłyńska, ICM
PSJD - Roman Bogacewicz, ICM

PoprzedniNastępny