Newsletter

Aktualności

Otwarty mandat w ICM UW

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW wprowadziło otwarty mandat, który zobowiązuje pracowników do udostępniania publikacji naukowych w sposób otwarty. Dzięki temu ICM już teraz zapewnia zgodność swojej polityki z regułami, które wkrótce będą obowiązywać wszystkich beneficjentów grantów unijnych.

Wprowadzeniu zarządzenia towarzyszyło szkolenie, które miało na celu przedstawienie nowych zasad udostępniania prac oraz przybliżenie kwestii związanych z prawem autorskim. Dodatkowo pracownicy mają możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji prawnych, otrzymują także materiały informacyjne, które mają im ułatwić otwarte udostępnianie publikacji.

Zgodnie z zarządzeniem, podpisanym 7 października 2014 r. przez prof. Marka Niezgódkę, Dyrektora ICM, polityka otwartości obejmuje publikacje w czasopismach naukowych, publikacje w recenzowanych materiałach konferencyjnych oraz monografie naukowe lub rozdziały w monografiach naukowych.
Zarządzenie można realizować na dwa sposoby. Wersja podstawowa to publiczne udostępnienie ostatecznej wersji pracy w Repozytorium CeON, w specjalnie wyodrębnionej kolekcji ICM, na licencji CC-BY lub CC-BY-SA, niezwłocznie po przyjęciu do publikacji. Jeżeli jest to niemożliwe - ze względu na politykę wydawcy - to w repozytorium należy udostępnić wersję jak najbliższą ostatecznej, nie później niż w terminie 6 miesięcy od chwili opublikowania pracy (12 miesięcy w przypadku utworów z obszaru nauk społecznych i humanistycznych).

Powyższe dwa sposoby realizacji zarządzenia pozostają w zgodzie ze standardowymi politykami wydawców naukowych, którzy przewidują zwykle dwie drogi otwartego dostępu - złotą, polegającą na natychmiastowym umieszczeniu ostatecznej wersji publikacji w Internecie przez samego wydawcę, jednak zwykle po uiszczeniu przez autora opłaty, oraz zieloną, polegającą na samodzielnym udostępnieniu pracy przez autora, w wersji autorskiej, zazwyczaj po upływie określonego terminu (tzw. embargo). Pracownicy ICM, którzy nie dysponują w ramach otrzymanego finansowania środkami na opłacenie złotej drogi, są zobowiązani do skorzystania z oferowanej przez danego wydawcę opcji zielonej.

PoprzedniNastępny