Newsletter

Aktualności

Współpracujemy już z ponad 400 czasopismami naukowymi

Liczba czasopism objętych umowami pozwalającymi na udostępnianie pełnych tekstów publikowanych w nich artykułów w Bibliotece Nauki przekroczyła już 400. Dzięki współpracy ICM UW i baz bibliograficznych z wydawcami, liczba polskich czasopism w otwartym dostępie szybko rośnie. Niebawem również tytuły, których dotyczą ostatnie umowy, trafią na naszą platformę.

Obecnie w Bibliotece Nauki dostępnych jest w sposób otwarty 378 czasopism, indeksowanych w 5 bazach bibliograficznych i pełnotekstowych: BazTech (nauki techniczne), CEJSH (nauki humanistyczne i społeczne), Agro (nauki przyrodnicze, rolnicze, leśne i weterynaryjne), PSJD (nauki fizyczne, chemiczne, medyczne, farmaceutyczne, o zdrowiu i o kulturze fizycznej) i DML-PL (nauki matematyczne).

Obecność artykułów w Bibliotece Nauki wspiera czasopisma we wzmacnianiu wpływu oraz zwiększaniu widoczności i dostępności treści. Jak pokazało badanie czasopism naukowych przeprowadzone na potrzeby raportu “Otwarta nauka w Polsce 2014. Diagnoza”, zdaniem wielu wydawców otwarte udostępnianie artykułów pozwala nie tylko dotrzeć do większej liczby odbiorców, ale również poszerzać grono autorów.

Zapraszamy do współpracy wszystkich wydawców, którzy chcieliby dołączyć swoje czasopisma do Biblioteki Nauki.

PoprzedniNastępny