Newsletter

Aktualności

Otwarta nauka na Jubileuszowym Zjeździe Matematyków Polskich

W dniach 3-7 września 2019 r. odbędzie się w Krakowie Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich w stulecie Polskiego Towarzystwa Matematycznego. W ramach zaplanowanych na Zjeździe wystaw i stoisk zaprezentujemy podejmowane przez nas działania na rzecz zwiększenia dostępności, widoczności i oddziaływania dorobku polskich naukowców. Przybliżymy kwestie związane z otwartym dostępem do publikacji naukowych oraz udostępniane na naszych platformach zasoby, w szczególności The Polish Digital Mathematics Library, cyfrową bibliotekę publikacji matematycznych.

PoprzedniNastępny