Newsletter

Aktualności

Platforma Polskich Publikacji Naukowych

Jednym z projektów realizowanych przez nas w ICM UW jest Platforma Polskich Publikacji Naukowych – nowoczesny system dystrybucji treści dający wydawcom możliwość dotarcia do globalnego odbiorcy. W ramach projektu Program Operacyjny Polska Cyfrowa tworzymy platformę, która usprawni pracę redakcji dzięki najnowszym rozwiązaniom w dziedzinie interfejsów i doświadczenia użytkownika. Znajdą na niej również zastosowanie stworzone w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego mechanizmy automatyzacji działań.

Projekt pozyska do swoich zasobów 90 tys. artykułów naukowych (w tym 25 tys. na licencjach Creative Commons), ale udostępniane na nowej platformie będą również wszystkie zasoby składające się obecnie na Bibliotekę Nauki, czyli prawie 300 tys. dokumentów. W przeciwieństwie do Biblioteki Nauki, Platforma Polskich Publikacji Naukowych nie ogranicza się do czasopism, ale będzie obsługiwać również dystrybucję książek w otwartym dostępie.

Dla ICM UW jest to kolejny etap w działalności rozpowszechniania polskich treści naukowych w otwartym dostępie, w której to dziedzinie działamy od prawie 20 lat.

PoprzedniNastępny