Newsletter

Aktualności

euroCRIS Strategic Membership Meeting

W dniach 26-28 listopada 2018 r. na Politechnice Warszawskiej odbyło się euroCRIS Strategic Membership Meeting. euroCRIS to założone w 2002 r. stowarzyszenie zrzeszające ekspertów z obszaru informacji naukowej, a zwłaszcza systemu kategorii CRIS (Current Research Information Systems). Jednym z tematów spotkania jest otwarta nauka, co wynika z coraz bardziej intensywnych prac nad zwiększeniem interoperacyjności między narzędziami CRIS a serwisami wspierającymi otwartość w nauce, w tym rozwijanymi przez OpenAIRE.

We wtorek, 27 listopada, w panelu o otwartej nauce dwa referaty związane były z OpenAIRE. Jednym z nich było wystąpienie Michała Starczewskiego z Platformy Otwartej Nauki, który odpowiada za polskie Krajowe Biuro Otwartego Dostępu (NOAD) w ramach OpenAIRE. Wystąpienie dotyczyło sieci Krajowych Biur Otwartego Dostępu i konieczności rozwijania kompetencji miękkich obok rozwoju infrastruktury nauki.

PoprzedniNastępny