Newsletter

Aktualności

Ćwierć miliona artykułów w Bibliotece Nauki

Inevitable growth of Open Access

Dzięki ostatniemu importowi danych z platformy PRESSto Uniwersytetu Adama Mickiewicza liczba pełnych tekstów artykułów naukowych dostępnych dla każdego w Bibliotece Nauki wzrosła za jednym zamachem o ponad 8000 przekraczając próg 250 000.

Był to drugi największy transfer danych w dziejach Biblioteki Nauki, po imporcie z poprzedniej wersji Czytelni Czasopism PAN. Aktualnie do bazy CEJSH importujemy z platform opartych o framework Open Journal Systems dane i pełne teksty niemal 200 polskich czasopism naukowych.


Z platformy PRESSto importujemy pełne teksty następujących czasopism:

Adam Mickiewicz University Law Review
Annales Missiologici Posnanienses
Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna
Journal of Applied Cultural Studies
Kultura-Społeczeństwo-Edukacja
Neofilolog
Poznańskie Studia Slawistyczne
Poznańskie Studia Teologiczne
Przegląd Politologiczny
Przegląd Strategiczny
Rocznik Integracji Europejskiej
Ruch Prawny, Ekonomiczny i Socjologiczny
Studia Europaea Gnesnensia
Studies in Second Language Learning and Teaching

Stronę wydawnictwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w CEJSH oraz linki do wszystkich czasopism importowanych z PRESSto można obejrzeć tutaj.Logotyp ICM Logotyp Pressto Logotyp CEJSH
PoprzedniNastępny