Newsletter

Aktualności

12 czasopism Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN dostępnych w sposób otwarty w Bibliotece Nauki

W lipcu do czasopism udostępnianych w wersji pełnotekstowej w Bibliotece Nauki dołączyły tytuły wydawane przez Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. W otwartym dostępie na naszej platformie znajdą się następujące czasopisma:
Acta Poloniae Historica
Dzieje Najnowsze
Klio Polska. Studia i Materiały z Dziejów Historiografii Polski
Kwartalnik Historyczny
Legatio: The Journal for Renaissance and Early Modern Diplomatic Studies
Odrodzenie i Reformacja w Polsce
Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały
Rocznik Lituanistyczny
Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych
Roczniki Historyczne
Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej
Studia Źródłoznawcze. Commentationes

Czasopisma dostępne są w ramach bazy CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

Zapraszamy do lektury!

PoprzedniNastępny