Newsletter

Aktualności

Pierwsze w 2017 r. warsztaty z zarządzania danymi badawczymi

Dane badawcze to takie dane, które zostają zebrane, wytworzone lub opracowane na potrzeby badań naukowych, we wszystkich obszarach nauki. Mogą mieć bardzo różną postać. Odpowiednie zarządzanie nimi usprawnia prowadzenie badań oraz umożliwia weryfikację wyników naukowych, a jednocześnie pozwala na ponowne wykorzystanie danych, zarówno w celu reinterpretacji jak i w celu poprowadzenia zupełnie innych badań. Z kolei zaniedbania w zakresie zarządzania danymi na etapie planowania projektu mogą prowadzić do sytuacji, w których naukowiec nie jest w stanie zrobić ze swoimi danymi tego, co uważa za potrzebne. Planując zarządzanie danymi badawczymi trzeba się zastanowić, jakie dane powstaną w trakcie badań, jak je przechowywać i udostępniać w trakcie projektu i po jego zakończeniu, a także które przepisy prawa znajdują zastosowanie w ich przypadku (np. prawo autorskie, ochrona baz danych, ochrona danych osobowych).

Tym problemom poświęcone były pierwsze w 2017 r. warsztaty dla doktorantów i młodych naukowców ze wszystkich dziedzin nauki poprowadzone przez Martę Hoffman-Sommer z Platformy Otwartej Nauki 21 i 24 marca 2017 r.

PoprzedniNastępny