Newsletter

Aktualności

Publikacje w otwartym dostępie: seminarium na Politechnice Lubelskiej

Na zaproszenie Biblioteki Politechniki Lubelskiej 20 kwietnia 2016 r. eksperci PON, Lidia Stępińska-Ustasiak i Michał Starczewski, poprowadzili seminarium poświęcone publikacjom w otwartym dostępie. Spotkanie miało miejsce w nowoczesnym gmachu zajmowanym m.in. przez bibliotekę. Uczestniczyło w nim ponad 50 osób, przede wszystkim pracowników naukowych znajdujących się na różnym etapie kariery. Słowo wstępne należało do Prorektor ds. Nauki prof. Marzenny Dudzińskiej oraz dyrektor biblioteki Doroty Tkaczyk.

Podobnie jak w przypadku wielu seminariów prowadzonych przez PON, wiele uwagi zostało poświęconej złotej i zielonej drodze otwartego dostępu (czyli otwartym czasopismom i otwartym repozytoriom) oraz elementom prawa autorskiego mającym największe znaczenie dla autorów-naukowców. Nowością był komentarz do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczący Systemu Informacji o Nauce z 29 VI 2015 r., w którym wprowadzony został obowiązek informowania, czy publikacje zostały umieszczone w otwartym dostępie i w jaki sposób. Na prośbę organizatorów poruszony został również wątek programu Springer Open Choice, umożliwiający skorzystanie przez polskich badaczy z opcji open access w czasopismach hybrydowych wydawanych przez wydawnictwo Springer.


Prezentacja z seminarium znajduje się pod linkiem.

 Pollub 1       

 Pollub 2

 

PoprzedniNastępny