Newsletter

Aktualności

Dane co trzeciego czasopisma w POL-Index pochodzą z Biblioteki Nauki

W związku z powstaniem systemu POL-index - bazy odpowiedzialnej za gromadzenie informacji o cytowaniach w celu wyznaczenia Polskiego Współczynnika Wpływu (PWW) - w tegorocznej ocenie czasopism naukowych z części B i C wykazu czasopism punktowanych brano pod uwagę m.in. skuteczne wprowadzenie do tego systemu rekordów bibliograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach.  Wprowadzenie danych o publikacjach za ostatnie dwa lata zostanie nagrodzone dodatkowym 1 punktem, a za ostatnie sześć lat - 2 punktami. Polski Współczynnik Wpływu ma w przyszłości pełnić ważną rolę przy ocenie czasopism, w szczególności z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Według informacji otrzymanych od Index Copernicus, operatora systemu POL-index, dane do systemu wprowadziły redakcje 1927 czasopism, w tym za dwa lata - 1788, a za sześć lat - 1218. Index Copernicus zastrzega jednak, że część danych jest niekompletna (np. brakuje niektórych artykułów), przez co nie spełnia wymogów stawianych przez MNiSW.

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW przygotowało narzędzie, dzięki któremu bazy bibliograficzne tworzące Bibliotekę Nauki - AGROBazTech, CEJSH, DML-PL i PSJD - mogły wyeksportować wymagane przez POL-index dane w odpowiednim formacie  i przekazać je wydawcom. Podobnie uczyniła Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, koordynator Konsorcjum BazEkon (dostępna również pod linkiem), również wchodzącą w skład Biblioteki Nauki. Rozwiązanie to pozwoliło dużej liczbie redakcji nie wprowadzać danych ręcznie, a co za tym idzie - oszczędzić czas i środki finansowe. Z oferowanej przez ICM UW i bazy bibliograficzne możliwości skorzystały redakcje 613 czasopism. Oznacza to, że dane co trzeciego czasopisma w POL-Index pochodzą z wyżej wymienionych baz bibliograficznych.

PoprzedniNastępny