Newsletter

Aktualności

Szkolenie "Indexing respositories: pitfalls and best practices" (webinarium)

Zielona droga otwartego dostępu odgrywa w Polsce coraz ważniejszą rolę: co roku powstaje kilka nowych repozytoriów, a istniejące wzbogacają swoje zasoby o nowe treści naukowe, takie jak artykuły, raporty, książki, doktoraty czy materiały konferencyjne. Dla dalszego rozwoju otwartości w nauce ważne jest, aby gromadzone przez repozytoria materiały były widoczne, łatwe do odnalezienia i aby systematycznie zwiększały swój zasięg.

Zapraszamy na szkolenie online, którego tematem będzie indeksowanie repozytoriów w Google Scholar. Omówione zostaną zarówno kwestie dotyczące zasobów repozytoriów, jak i instrastruktury. Szkolenie będzie okazją do uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące widoczności treści gromadzonych przez repozytoria.

Wydarzenie skierowane jest zarówno do osób zajmujących się rozwojem repozytoriów, redaktorów, jak i developerów odpowiadających za infrastrukturę repozytoryjną.

Szkolenie poprowadzi Anurag Acharya z Google, jednen z założycieli serwisu Google Scholar.

Prowadzone będzie w języku angielskim. Udział jest bezpłatny.

Odbędzie się 13 maja 2015, w godzinach 17.30 - 18.30 czasu środkowoeuropejskiego. Zapraszamy do rejestracji przez formularz zgłoszeniowy.

Zarejestrowane osoby otrzymają link, który umożliwi im udział w wydarzeniu.

PoprzedniNastępny