Newsletter

Aktualności

Open Access - o czym warto wiedzieć. Seminarium w IChF PAN

W czwartek, 26 października 2017 roku, w ramach Open Access Week 2017 odbyło się w Auli Głównej Instytutu Chemii Fizycznej PAN seminarium pt. "Open Access - o czym warto wiedzieć". Spotkanie poprowadził zastępca Dyrektora Instytutu Chemii Fizycznej ds. naukowych, prof. dr hab. Marek Tkacz. Było ono podzielone na trzy części. W części pierwszej Tomasz Lewandowski (Platforma Otwartej Nauki, ICM UW) zdefiniował podstawowe pojęcia związane z otwartym dostępem i zarysował jego podstawową problematykę. Uczestnicy zapoznali się między innymi z tradycyjnym podziałem na złotą i zieloną drogę otwartego dostępu, niektórymi repozytoriami instytucjonalnymi i dziedzinowymi, bazami informacji o politykach wydawniczych, zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komisji Europejskiej (zwłaszcza w kontekście programu Horyzont 2020), a także najczęściej spotykanymi mitami dotyczącymi otwartego dostępu. Druga część, przedstawiona przez Martę Hoffman-Sommer (Platforma Otwartej Nauki, ICM UW), poświęcona była zagadnieniom prawnym związanym z otwartym dostępem do publikacji naukowych, w szczególności informacjom na temat prawa autorskiego, licencji Creative Commons oraz deponowania różnych wersji prac naukowych w repozytoriach. W trzeciej części Joanna Bielecka-Mądry (Kierownik Biblioteki Instytutu Chemii Fizycznej PAN) zapoznała zgromadzonych z możliwościami deponowania tekstów naukowych. Zaprezentowała także kolekcję Instytutu Chemii Fizycznej wydzieloną w Repozytorium Cyfrowemu Instytutów Naukowych RCIN. Zainteresowanie zgromadzonych osób przejawiło się w ożywionej dyskusji zarówno bezpośrednio po każdej z części, jak i na koniec seminarium.

PoprzedniNastępny