Newsletter

Aktualności

Jak efektywnie wykorzystać potencjał otwartej nauki? Panel dyskusyjny w Białymstoku

21 października, w piątek poprzedzający tegoroczny Tydzień Otwartej Nauki, Uniwersytet w Białymstoku zorganizował panel dyskusyjny zatytułowany „Open Access – jak efektywnie wykorzystać potencjał otwartej nauki?". Panel składał się z dwóch części; obie były moderowane przez Emanuela Kulczyckiego.

W pierwszym panelu dyskusja koncentrowała się wokół pytań o to, czym jest otwarty dostęp, jaka jest rola danych badawczych i jak można je najlepiej udostępnić. Perspektywa humanistyczna została przedstawiona przez profesorów Uniwersytetu w Białymstoku. Katarzyna Sztop-Rutkowska łączyła punkt widzenia naukowca z punktem widzenia pracownika organizacji pozarządowej zaangażowanej w zmianę społeczną. Platformę Otwartej Nauki, a zarazem nauki przyrodnicze, reprezentowała Marta Hoffman-Sommer.

Drugi panel był okazją do zastanowienia się nad możliwością wprowadzenia instytucjonalnej polityki otwartości. W panelu uczestniczyły osoby mające doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczych - zarówno na poziomie całej uczelni, jak i wydziałów. Kontrowersje wzbudził status czasopism prawniczych, będących przykładem publikacji z potencjałem komercyjnym, a także kwestia odgórnego zobowiązania do przestrzegania nowych standardów komunikacji naukowej, które mogą nie zawsze tak samo dobrze pasować do wszystkich dyscyplin. PON w panelu reprezentował Michał Starczewski.

PoprzedniNastępny