Newsletter

Aktualności

7. Seminarium Open Access w BUŁ

25 października 2016 roku odbyło się w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego 7. Seminarium Open Access. Była to kolejna już edycja corocznego seminarium, organizowanego przez BUŁ z okazji Open Access Week. W tym roku na program Seminarium składało się siedem wykładów oraz warsztaty.

Piotr Kępski z MNiSW przedstawił słuchaczom zalecenia Ministerstwa zawarte w "Kierunkach rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce". Następnie Tomasz Lewandowski z PON wygłosił wykład "Repozytoria instytucjonalne a wyszukiwarki akademickie", w którym przedstawił możliwe działania mające prowadzić do zwiększenia widoczności repozytoriów instytucjonalnych w Google Scholar. Dr Natalia Pamuła-Cieślak (UMK) w wykładzie "O zaletach i problemach katologowania społecznościowego czasopism otwartych" przedstawiła swoje doświadczenia jako redaktor prowadzący w Directory of Open Access Journals (DOAJ). Dowiedzieliśmy się też, że pierwszym polskim czasopismem, które doczekało się odznaki DOAJ Badge są "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport". Po przerwie kawowej wystąpił Piotr Peszko z 2Edu. "Open Instructional Design. Is it possible?" to propozycja wprowadzenia metodologii Instructional Design w uniwersyteckie praktyki dydaktyczne. Dr inż. Katarzyna Gaca (Elsevier) zaprezentowała najnowsze zmiany w znanym narzędziu Mendeley, w 2013 roku kupionym przez Reed Elsevier ("Mendeley - zarządzanie literaturą w dobie otwartej nauki"). Dwa ostatnie wystąpienia były stałymi elementami seminariów: co roku przedstawiciel jednego z czasopism wydawanych na Uniwersytecie Łódzkim zdaje sprawę z działalności w ostatnim okresie, co roku też wystąpienie przedstawia przedstawiciel Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego - tym razem odbyło się to w formie komunikatu. Dr Ivan Petrov, redaktor "Studia Ceranea" podzielił się doświadczeniami swojego czasopisma w zakresie otwartego dostępu, umiędzynarodowienia redakcji i autorów oraz indeksowania w bazach referencyjnych. Dr Agnieszka Kałowska zaprezentowała nowo powstałą platformę czasopism Wydawnictwa UŁ, wykorzystującą Open Journal Systems.

Po przerwie obiadowej odbyły się warsztaty "Mendeley - zarządzanie literaturą w dobie otwartej nauki" poprowadzone przez dr inż. Katarzynę Gaca. Warsztaty zajęły półtorej godziny. Na tym 7. Seminarium Open Access dobiegło końca.

PoprzedniNastępny