Newsletter
Aktualności

Uniwersytet Warszawski przystąpił do organizacji OpenAIRE

We wrześniu 2020 r. Uniwersytet Warszawski przystąpił do OpenAIRE, organizacji rozwijającej europejską infrastrukturę otwartej nauki i wspierającej badaczy oraz instytucje w udostępnianiu wyników badań. Projekty OpenAIRE na UW oraz w całym kraju prowadzi Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, jeden z głównych partnerów technicznych projektu. Działająca w ICM UW Platforma Otwartej Nauki zaangażowana jest ponadto w prowadzenie Krajowego Biura Otwartego Dostępu OpenAIRE, które wspiera polskich badaczy w otwartym udostępnianiu wyników badań poprzez działania informacyjne i szkoleniowe.

Więcej informacji o OpenAIRE uzyskać można na stronie organizacji oraz podczas OpenAIRE Week, wydarzenia organizowanego online w dniach 12-16 października 2020 r., w ramach którego zaplanowane są popołudniowe sesje otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Podczas webinariów i paneli dyskusyjnych przedstawione zostaną zarówno serwisy OpenAIRE, jak i działania na rzecz promocji otwartej komunikacji naukowej.