Newsletter
Aktualności

1100 czasopism w Bibliotece Nauki

We wrześniu 2020 roku liczba polskich czasopism naukowych udostępnianych w Bibliotece Nauki osiągnęła 1100. Czasopisma dostępne są bezpłatnie i w wersjach pełnotekstowych wraz z metadanymi. Obejmują one wszystkie obszary wiedzy, a wśród tytułów ostatnio dodanych lub uzupełnionych o nowe treści znalazły się czasopisma z takich dyscyplin nauki jak medycyna, biologia czy inżynieria mechaniczna. Łączna liczba artykułów udostępnianych w Bibliotece Nauki w otwartym dostępie wraz z metadanymi wynosi teraz ponad 373 000.