Newsletter
Aktualności

Podsumowanie warsztatu na temat zasad FAIR

23 czerwca 2020 r. w ramach corocznej konferencji stowarzyszenia europejskich bibliotek naukowych LIBER odbył się warsztat pt. “Integrate FAIR Data science competences in higher education curricula: the role of academic and research libraries”. Podczas spotkania zaprezentowane zostały wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu FAIRsFAIR oraz konkretne przyklady promowania i rozwijania kompetencji FAIR, w tym działania szkoleniowe Platformy Otwartej Nauki.

Celem projektu FAIRsFAIR jest wspieranie praktyk związanych z zasadami FAIR, m.in. poprzez tworzenie sieci godnych zaufania repozytoriów, promowanie wytwarzania i ponownego wykorzystania danych zgodnie z zasadami FAIR, wspieranie centrów kompetencji FAIR oraz włączanie szkoleń dotyczących otwartej nauki do akademickich programów nauczania.

Warsztat skupiał się na ostatnim ze wskazanych obszarów. Lennart Stoy z Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów omówił wyniki badania, którego celem było określenie poziomu znajomości zasad FAIR, rozpoznanie instytucjonalnych strategii w zakresie cyfrowych kompetencji oraz wskazanie działań, jakie podjąć mogą biblioteki.

Następnie zaprezentowane zostały inicjatywy z Francji, Szwajcarii oraz Polski. Romain Féret z Uniwersytetu w Lille i konsorcjum Couperin omówił działania polegające na wspieraniu zespołów badawczych realizujących konkretne projekty. Mathilde Panes i Eliane Blumer z Biblioteki Politechniki Federalnej w Lozannie przybliżyły instytucjonalne działania na rzecz rozwijania kompetencji FAIR. Działania Platformy Otwartej Nauki zaprezentowała Natalia Gruenpeter, która omówiła program szkoleń z zarządzania danym badawczymi realizowany w 2019 roku oraz w pierwszej połowie 2020 roku.

Podczas dyskusji podsumowującej warsztat przeprowadzona została ankieta, której celem było określenie kluczowych elementów działań bibliotek na rzecz otwartej nauki, w szczególności na rzecz wdrażania zasad FAIR. W warsztacie udział wzięło ponad 100 osób. Materiały dostępne są w repozytorium Zenodo.