Newsletter
Aktualności

Krajowe Warsztaty Otwartego Dostępu OpenAIRE

8 czerwca 2020 roku odbyły się Krajowe Warsztaty Otwartego Dostępu OpenAIRE poświęcone wdrażaniu instytucjonalnych polityk otwartości. Wydarzenie miało formę wideokonferencji i kierowane było do pełnomocników i koordynatorów ds. otwartego dostępu oraz osób przygotowujących się do objęcia tej roli w instytucjach naukowych. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostały rekomendacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także polityki otwartości obowiązujące w pięciu jednostkach naukowych.

Druga część Krajowych Warsztatów Otwartego Dostępu OpenAIRE poświęcona będzie danym badawczym i zasadom FAIR. Wydarzenie zostało zaplanowane na jesień 2020 roku, a jego forma zależeć będzie od sytuacji epidemiologicznej.

Podsumowanie wydarzenia oraz prezentacje opublikowane zostały na stronie poświęconej politykom otwartości.