Newsletter
Aktualności

Współpraca z Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

9 marca 2020 r. przeprowadziliśmy szkolenie z zarządzania danymi badawczymi dla pracowników Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Podczas spotkania omawialiśmy praktyczne i prawne aspekty zarządzania danymi badawczymi, m.in. polityki otwartości, plany zarządzania danymi badawczymi, zasady FAIR czy wolne licencje.

W listopadzie ubiegłego roku MIBMiK przyjął instytucjonalną politykę otwartości obejmującą publikacje i dane badawcze, a od lutego tego roku współpracuje z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie działań na rzecz otwartego dostępu do wyników badań. Współpraca obejmować będzie działania szkoleniowe oraz deponowanie wyników badań w repozytoriach prowadzonych przez ICM UW.