Newsletter
Aktualności

Otwarte dane badawcze w projektach krajowych i europejskich - warsztaty w Szczecinie

28 lutego 2020 r. w Szczecinie odbędą się warsztaty "Otwarte dane badawcze w projektach krajowych i europejskich", które poprowadzą Nikodem Rycko i Natalia Gruenpeter z Platformy Otwartej Nauki. Program obejmuje praktyczne i prawne zagadnienia związane z udostępnianiem danych badawczych. 

Program wydarzenia

08:30-09:00 Rejestracja uczestników

09:00-09:10 Powitanie, Michał Grudziński, RCIiTT ZUT

09:10-10:40 Praktyczne aspekty udostępniania danych badawczych, cz. 1:
- Udostępnianie danych badawczych – korzyści i polityki otwartości,
- Plan zarządzania danymi badawczymi (DMP),
- Zasady FAIR w zarządzaniu danymi badawczymi

10:40-10:55 Przerwa kawowa

10:55-12:00 Praktyczne aspekty udostępniania danych badawczych, cz. 2:
- Infrastruktura służąca do przechowywania i udostępniania danych badawczych,
- Open Research Data Pilot w PR UE Horyzont 2020

12:00-12:45 Aspekty prawne udostępniania danych badawczych, cz. 1:
- Dane badawcze i ich udostępnianie jako przedmiot regulacji prawnej.
- Udostępnianie danych badawczych według prawa własności intelektualnej.

12:45-13:15 Lunch

13:15-15:00 Aspekty prawne udostępniania danych badawczych, cz. 2:
- Udostępnianie danych badawczych a komercjalizacja wyników badań naukowych,
- Udostępnianie danych badawczych a ochrona danych osobowych,
- Otwarte licencje

Wydarzenie jest współorganizowane przez RCIiTT ZUT w Szczecinie oraz Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW oraz Krajowe Biuro Otwartego Dostępu OpenAIRE.

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego udział w szkoleniu jest bezpłatny. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja poprzez formularz dostępny na stronie organizatora.