Newsletter

Wydarzenia

Warszawa

Praktyczne perspektywy publikowania naukowego

21
października
2019

Na platformie Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (http://bibliotekanauki.ceon.pl) udostępniamy już pełne teksty ponad 300 000 artykułów z 1000 polskich czasopism naukowych. To osiągnięcie chcemy potraktować jako okazję do podsumowania wieloletnich działań zespołu ICM na rzecz otwartości w nauce oraz spotkania z wydawcami i redakcjami czasopism naukowych, dzięki którym możliwe jest rozwijanie zasobów otwartej nauki.

Chcemy porozmawiać o aktualnej sytuacji czasopism naukowych w Polsce, w szczególności o potrzebach i oczekiwaniach wydawców oraz redakcji czasopism związanych z otwartym dostępem. Wspólnie zastanowimy się, jak zapewnić otwartość, a jednocześnie sprostać wyzwaniom wynikającym ze zmian w obszarze prawa i polityki naukowej państwa.

Wydarzenie odbędzie się 21 października 2019 r. – w dniu rozpoczynającym coroczny Tydzień Otwartego Dostępu – w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Mamy nadzieję, że spotkanie umożliwi wymianę wiedzy i doświadczeń oraz zaowocuje nowymi pomysłami na rozwój publikowania naukowego w Polsce. 

Wydarzenie będzie obejmowało sesję plenarną oraz serię warsztatów. Wykład otwierający pt. "The global movement of open access and DOAJ’s part in that" wygłosi Dominic Mitchell, który pracuje w Directory of Open Access Journals na stanowisku Operations Manager. Ma doświadczenie w pracy z wydawcami i bibliotekarzami, pracował zarówno jako wydawca w BMJ Publishing Group (UK), jak i opiekun klienta oraz kierownik projektu w HighWire Press – Stanford University (USA). W DOAJ odpowiada za współpracę z wydawcami, rozwój techniczny, promocję w mediach społecznościowych i bloga DOAJ News Service.

Wydarzenie objęte zostało patronatami honorowymi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rektora Uniwersytetu Warszawskiego oraz Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Szczegółowy program dostępny jest na stronie wydarzenia: http://pon.icm.edu.pl/1000.

Następny