Newsletter

Wideo

Czy grantobiorcy NCN będą publikowć w otwartym dostępie? - wywiad z prof. Zbigniewem Błockim, dyrektorem NCN

"Osobiście jestem bardzo dużym zwolennikiem otwartego dostępu" – przekonuje prof. Zbigniew Błocki, dyrektor Narodowego Centrum Nauki w wywiadzie dla serwisu Otwarta Nauka.

"Ideę otwartości powinniśmy szerzyć na każdym poziomie" - wywiad z prof. Wiesławem Banysiem

Jeżeli otwartość jest dla nas priorytetem, to powinniśmy także przewidzieć określone środki finansowe na realizację tych zadań. Powinniśmy pomyśleć o sfinansowaniu paneuropejskich repozytoriów i czasopism z otwartym dostępem, tak żeby zminimalizować koszty dodatkowe. Mam wrażenie, że na razie pole zostało zostawione różnego typu firmom komercyjnym. Myślę, że jako płatnicy z pieniędzy publicznych – europejskich czy polskich – nie powinniśmy zgadzać się na to, ażeby ponosić radykalnie duże koszty – zauważa prof. Wiesław Banyś w rozmowie z Maciejem Chojnowskim. I dodaje: Za moment będą realizowane granty Horyzontu 2020 i termin otwartego udostępnienia wyników badań, które zostaną tam osiągnięte, będzie nad nami wisiał. Jesteśmy w dużym niedoczasie. Nie tylko Polska, ale także pozostałe kraje UE. Sądzę, że przy najbardziej sprzyjających warunkach, w tym finansowych, przed nami jest rok, półtora, a może dwa lata bardzo intensywnej pracy.

"Najważniejsze, aby nasze zasoby były widoczne na całym świecie" - wywiad z dr Anną Wałek, dyrektor Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo - Technicznej Politechniki Wrocławskiej

"Rozgraniczenie między biblioteką cyfrową a repozytorium wynika z ich definicji. Polska praktyka udostępniania zasobów naukowych w bibliotekach cyfrowych najczęściej wynikała z tego, że nie było projektów repozytoriów i biblioteki cyfrowe wydawały się najlepszym miejscem, gdzie takie zasoby mogą być udostępniane. Natomiast zasadnicza różnica pomiędzy biblioteką cyfrową a repozytorium polega na tym, przynajmniej w przypadku repozytorium instytucjonalnego, że w bibliotece cyfrowej udostępniamy zdigitalizowane wersje zbiorów bibliotecznych, a więc niekoniecznie powstałych na Politechnice Wrocławskiej, natomiast Repozytorium Wiedzy ma być kompletną informacją na temat dorobku naukowego naszej uczelni" - mówi dr Anną Wałek, dyrektor Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo - Technicznej Politechniki Wrocławskiej w rozmowie z Maciejem Chojnowskim, redaktorem serwisu Otwarta Nauka (otwartanauka.pl)

"W sposób naturalny dochodzimy do otwartego dostępu" - wywiad z prof. Tadeuszem Więckowskim, rektorem Politechniki Wrocławskiej

"Chodzi o to, by osiągnięcia naukowe były widoczne szerzej, by się nimi chwalić i zainteresować nimi np. podmioty gospodarcze, tak by chciały one wykorzystywać w praktyce wyniki naszych badań. Dlatego też idea otwartego dostępu ma dla nas szersze znaczenie – chodzi nie tylko o uwidacznianie publikacji, ale również o uwidacznianie powstających tutaj osiągnięć naukowych w celu ich skutecznej komercjalizacji. Najważniejszym wyzwaniem jest, by to, co powstaje w murach takiej uczelni, jak Politechnika Wrocławska, znalazło swój efekt finalny w przemyśle, w gospodarce." - z prof. Tadeuszem Więckowskim, rektorem Politechniki Wrocławskiej, rozmawia Maciej Chojnowski, redaktor serwisu Otwarta Nauka (otwartanauka.pl).

"Nauka to przedsięwzięcie oparte na współpracy" - wywiad z prof. Johnem Willinsky

Jeśli chodzi o przełomowe odkrycia naukowe, to otwarte dane są dużo ważniejsze od otwartego dostępu ze względu na możliwość ich ponownej analizy, powtórzenia badań, a także agregowania ich na bieżąco z różnych projektów. Wszystko to pozostawało dotychczas poza naszym zasięgiem. Czym innym jest powiedzieć, że uwalniamy dany artykuł, choć wcześniej był on dostępny w bibliotece, a czym innym, że po raz pierwszy uzyskaliśmy dostęp do konkretnych danych – mówi John Willinsky, ze Stanford Graduate School of Education w wywiadzie udzielonym Maciejowi Chojnowskiemu dla serwisu Otwarta Nauka.

"Otwarty dostęp nie jest niczym nowym" - wywiad z Nicholasem Canny

"Myślę, że w przyszłości zasadniczym pytaniem będzie, czy mając otwarty dostęp, wciąż potrzebujemy papierowych wersji czasopism. Nawet w naukach ścisłych czasopisma z większą renomą chcą utrzymać wersje drukowane, by móc mówić o prestiżu wynikającym z faktu, że publikują jedynie x artykułów rocznie – wielkość, na którą wpływa liczbą artykułów mieszczących się w pojedynczym numerze. Jeśli usunąć wersję drukowaną, wtedy znika x." - mówi wywiadzie dla serwisu Otwarta Nauka prof. Nicholas Canny, który w Europejskiej Radzie ds. Badań odpowiada za kwestie związane z otwartym dostępem do treści naukowych.

"Badania służą ostatecznie temu, by z nich korzystano" - wywiad z Cameronem Neylonem z PLOS

"W tej chwili nie mamy dobrego międzynarodowego porozumienia dotyczącego finansowania infrastruktury. Brakuje tego także na poziomie poszczególnych państw." - mówi w wywiadzie dla serwisu Otwarta Nauka Cameron Neylon, z Public Library of Science (PLOS).

"Czas potraktować to poważnie" - wywiad z prof. Stevanem Harnadem

"Wydawcy nie próbują pozywać swoich autorów. Tak więc ci inteligentni, normalni po prostu deponują swoje artykuły i ignorują embarga, jednak lękliwi, mniej inteligentni badacze także nie są bez wyjścia. Oprogramowanie repozytoryjne, o którym mówiłem, dysponuje opcją umożliwiającą tzw. dostęp na życzenie" - mówi prof. Stevan Harnad z Université du Québec à Montréal, jedna z najbardziej rozpoznawalnych osób w środowisku zwolenników otwartego dostępu do treści naukowych. Stevan Harnad to zwolennik tzw. zielonej drogi otwartego dostępu, czyli udostępniania treści naukowych poprzez repozytoria. Rozmowa z nim, przeprowadzona przez redaktora prowadzącego serwisu Otwarta Nauka Macieja Chojnowskiego, została zarejestrowana w marcu br. w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dyskusja panelowa podsumowująca konferencję

Dyskusja panelowa podsumowująca konferencję "Opening Science to Meet Future Challenges"

Dyskusja panelowa, w które wzięli udział: John Willinsky, Nicholas Canny, Stevan Harnad, Cameron Neylon. Moderator - Mario Cervantes, OECD. Dyskusja stanowiła podsumowanie konferencji "Opening Science to Meet Future Challenges", która odbyła się w Warszawie 11 marca 2014. 

Wystąpienie otwierające konferencję

Wystąpienie otwierające konferencję "Opening Science to Meet Future Challenges", Jacek Guliński Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Przemówienie otwierające konferencję "Opening Science to Meet Future Challenges", która odbyła się w Warszawie 11 marca 2014 r.

2FfiUhwssTg

"Ideę otwartości powinniśmy szerzyć na każdym poziomie" - wywiad z prof. Wiesławem Banysiem

KFUdZD1OdfY

"Najważniejsze, aby nasze zasoby były widoczne na całym świecie" - wywiad z dr Anną Wałek, dyrektor Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo - Technicznej Politechniki Wrocławskiej

hlY5g5bDdqM

"W sposób naturalny dochodzimy do otwartego dostępu" - wywiad z prof. Tadeuszem Więckowskim, rektorem Politechniki Wrocławskiej

tXftu-F2VZ8

"Nauka to przedsięwzięcie oparte na współpracy" - wywiad z prof. Johnem Willinsky

OwurE5bADOA

"Otwarty dostęp nie jest niczym nowym" - wywiad z Nicholasem Canny

/WvjVzPwlGmw

"Badania służą ostatecznie temu, by z nich korzystano" - wywiad z Cameronem Neylonem z PLOS

_dLwRReWxTg

"Czas potraktować to poważnie" - wywiad z prof. Stevanem Harnadem

w4WIdagMxPA

Dyskusja panelowa podsumowująca konferencję "Opening Science to Meet Future Challenges"

GEQj6piWRtA

Wystąpienie otwierające konferencję "Opening Science to Meet Future Challenges", Jacek Guliński Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego