Newsletter

Wydarzenia

Warszawa

Praktyczne perspektywy publikowania naukowego

21
października
2019

Na platformie Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (http://bibliotekanauki.ceon.pl) udostępniamy już pełne teksty ponad 300 000 artykułów z 1000 polskich czasopism naukowych. To osiągnięcie chcemy potraktować jako okazję do podsumowania wieloletnich działań zespołu ICM na rzecz otwartości w nauce oraz spotkania z wydawcami i redakcjami czasopism naukowych, dzięki którym możliwe jest rozwijanie zasobów otwartej nauki.

Chcemy porozmawiać o aktualnej sytuacji czasopism naukowych w Polsce, w szczególności o potrzebach i oczekiwaniach wydawców oraz redakcji czasopism związanych z otwartym dostępem. Wspólnie zastanowimy się, jak zapewnić otwartość, a jednocześnie sprostać wyzwaniom wynikającym ze zmian w obszarze prawa i polityki naukowej państwa.

Wydarzenie odbędzie się 21 października 2019 r. – w dniu rozpoczynającym coroczny Tydzień Otwartego Dostępu – w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Mamy nadzieję, że spotkanie umożliwi wymianę wiedzy i doświadczeń oraz zaowocuje nowymi pomysłami na rozwój publikowania naukowego w Polsce. 

Wydarzenie będzie obejmowało sesję plenarną oraz serię warsztatów.

Zapraszamy do zgłaszania własnych propozycji warsztatów, które mogą dotyczyć zagadnień takich jak:

   • Otwarty dostęp do czasopism naukowych – praktyczne aspekty, szanse i wyzwania
   • Cytowania, międzynarodowa widoczność i inne korzyści z indeksowania czasopism w bazach i rejestrach oraz udostępniania ich w repozytoriach
   • Polityki czasopism w zakresie praw autorskich i samodzielnej archiwizacji artykułów w repozytoriach, a także otwartego udostępniania danych badawczych powiązanych z artykułami
   • Ocena czasopism naukowych, wymogi programu „Wsparcie dla czasopism” a udostępnianie czasopisma w internecie – praktyczne wskazówki i narzędzia
   • Dobre praktyki wydawnicze – wytyczne COPE, proces recenzji, rada naukowa czasopisma, współpraca z autorami
   • Narzędzia do zarządzania procesem wydawniczym (np. Open Journal Systems)
   • Trwałe identyfikatory (DOI, ORCID)

 

Więcej informacji na temat wydarzenia oraz warsztatów znajdą Państwo na stronie: http://pon.icm.edu.pl/1000.

Zapraszamy!

Następny