Newsletter

Zespół Platformy Otwartej Nauki

Jakub Szprot

Wyślij wiadomość+ 48 (22) 874 94 04

Kieruje pracami Platformy Otwartej Nauki. Od 2006 roku uczestniczy w polskich i europejskich projektach dotyczących infrastruktury informatycznej nauki, cyfrowych zasobów naukowych i otwartych modeli komunikacji naukowej.

Tomasz Lewandowski

Wyślij wiadomość+ 48 (22) 874 91 61

W ramach Platformy Otwartej Nauki zajmuje się kontaktami z redakcjami czasopism naukowych. Odpowiada za zawieranie umów z wydawcami czasopism udostępnianych w Bibliotece Nauki. Koordynuje importy danych z platform zewnętrznych do Biblioteki Nauki.

Wojciech Fenrich

Wyślij wiadomość+ 48 (22) 874 91 61

W ramach Platformy Otwartej Nauki odpowiada za kontakty z autorami oraz bieżące prowadzenie Repozytorium CeON oraz Repozytorium Otwartych Danych Badawczych RepOD.

Małgorzata Glinicka

Wyślij wiadomość+ 48 (22) 874 94 47

Redaktor Biblioteki Nauki, odpowiada za bazę PSJD.

Adam Wasążnik

Wyślij wiadomość+ 48 (22) 874 94 46

Redaktor Biblioteki Nauki. Baza PL-DML, nauka obywatelska (citizen science).

Natalia Gruenpeter

Wyślij wiadomość+ 48 (22) 874 94 59

Redaktor Biblioteki Nauki. Krajowe Biuro Otwartego Dostępu OpenAIRE.

Jan Ciarka

Wyślij wiadomość+ 48 (22) 874 93 36

Redaktor Biblioteki Nauki. Importy z platform (np. OJS)