Newsletter

Zespół Platformy Otwartej Nauki

Jakub Szprot

Wyślij wiadomość+ 48 (22) 874 94 04

Kieruje pracami Platformy Otwartej Nauki oraz Sekcji Krajowych Zasobów WBN w ICM UW. Od 2006 roku uczestniczy w polskich i europejskich projektach dotyczących infrastruktury informatycznej nauki, cyfrowych zasobów naukowych i otwartych modeli komunikacji naukowej.

Marta Hoffman-Sommer

Wyślij wiadomość+ 48 (22) 874 94 68

Biolog molekularny. W ramach Platformy Otwartej Nauki zajmuje się projektami dotyczącymi otwartych danych badawczych i zarządzania danymi, a także koordynuje prace związane z uruchomieniem ogólnopolskiego Repozytorium Otwartych Danych RepOD.

Izabela Kalwarczyk

Wyślij wiadomość+ 48 (22) 874 94 62

Redaktorka Repozytorium CeON. Odpowiada za bieżące prowadzenie i rozwój repozytorium, kontakty z użytkownikami i działania promujące repozytorium w społeczności akademickiej.

Tomasz Lewandowski

Wyślij wiadomość+ 48 (22) 874 91 61

W ramach Platformy Otwartej Nauki zajmuje się kontaktami z wydawcami i redakcjami czasopism udostępnianych w Bibliotece Nauki.

Michał Starczewski

Wyślij wiadomość+ 48 (22) 874 94 66

W ramach Platformy Otwartej Nauki zajmuje się analizą systemu komunikacji naukowej oraz kontaktami z wydawcami zainteresowanymi udostępnieniem czasopism w Bibliotece Nauki.