Newsletter

Zespół Platformy Otwartej Nauki

Jakub Szprot

Wyślij wiadomość+ 48 (22) 874 94 04

Kieruje pracami Platformy Otwartej Nauki oraz Sekcji Krajowych Zasobów WBN w ICM UW. Od 2006 roku uczestniczy w polskich i europejskich projektach dotyczących infrastruktury informatycznej nauki, cyfrowych zasobów naukowych i otwartych modeli komunikacji naukowej.

Maciej Chojnowski

Wyślij wiadomość+ 48 (22) 874 94 28

Absolwent polonistyki UW. Redaktor serwisu Otwarta Nauka. Odpowiada za tworzenie i pozyskiwanie treści, relacje z autorami, czytelnikami oraz partnerami serwisu.

Marta Hoffman-Sommer

Wyślij wiadomość+ 48 (22) 874 94 68

Biolog molekularny. W ramach Platformy Otwartej Nauki zajmuje się projektami dotyczącymi otwartych danych badawczych i zarządzania danymi, a także koordynuje prace związane z uruchomieniem ogólnopolskiego Repozytorium Otwartych Danych RepOD.

Izabela Kalwarczyk

Wyślij wiadomość+ 48 (22) 874 94 62

Redaktorka Repozytorium CeON. Odpowiada za bieżące prowadzenie i rozwój repozytorium, kontakty z użytkownikami i działania promujące repozytorium w społeczności akademickiej.

Tomasz Lewandowski

Wyślij wiadomość+ 48 (22) 874 91 61

W ramach Platformy Otwartej Nauki zajmuje się kontaktami z wydawcami i redakcjami czasopism udostępnianych w Bibliotece Nauki.

Krzysztof Siewicz

Wyślij wiadomość+ 48 (22) 874 94 05

Radca prawny, specjalizuje się w prawnych aspektach przetwarzania informacji. Obronił doktorat o ochronie wolności użytkowników oprogramowania na Uniwersytecie w Lejdzie. Jest autorem szeregu publikacji naukowych poświęconych korzystaniu z technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach Platformy Otwartej Nauki zajmuje się opracowywaniem prawnych analiz dotyczących otwartego dostępu.

Michał Starczewski

Wyślij wiadomość+ 48 (22) 874 94 66

W ramach Platformy Otwartej Nauki zajmuje się analizą systemu komunikacji naukowej oraz kontaktami z wydawcami zainteresowanymi udostępnieniem czasopism w Bibliotece Nauki.

Lidia Stępińska-Ustasiak

Wyślij wiadomość+48 (22) 874 94 29

Promotorka otwartości w nauce. Śledzi zmiany w komunikacji naukowej, pisze o otwartym dostępie, prowadzi warsztaty, realizuje badania na temat obiegu informacji naukowej. Odpowiada za komunikację zewnętrzną Platformy Otwartej Nauki.

Maciej Strybel

Wyślij wiadomość+ 48 (22) 874 92 02

Absolwent Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW. Odpowiada za kontakty z wydawcami i redakcjami czasopism udostępnianych w Bibliotece Nauki w kwestiach merytorycznych, technicznych i formalnych.