Newsletter
Aktualności

Szkolenia na temat danych badawczych w styczniu

W styczniu 2021 r. odbędą się 2 szkolenia na temat danych badawczych. Pierwsze poświęcone będzie zarządzaniu danymi badawczymi w naukach społecznych, drugie, kierowane w szczególności do doktorantów, stanowić będzie wprowadzenie do otwartego udostępniania danych badawczych.

 

21 stycznia 2021, 11:30 - 15:30, Szkolenie z zarządzania danymi badawczymi w naukach społecznych

Szkolenie organizowane w ramach projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego i Instytut Studiów Społecznych im. Roberta Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Program obejmuje trzy bloki zagadnień:

  • wprowadzenie do zarządzania danymi i ich otwartego udostępniania,
  • udostępnianie danych badawczych w naukach społecznych i prezentacja Repozytorium Danych Społecznych (RDS),
  • prawne aspekty udostępniania danych badawczych.

 

Szczegółowy program i formularz rejestracyjny dostępne są na stronie projektu.

 

28 stycznia 2021, 14:00 - 15:00, Otwarte dane badawcze - wprowadzenie 

Podczas webinarium przedstawione zostaną najważniejsze informacje na temat zarządzania danymi badawczymi i ich otwartego udostępniania:

  • korzyści związane z udostępnianiem danych,
  • wymogi instytucji finansujących badania naukowe,
  • dobre praktyki i zasady FAIR,
  • repozytoria otwartych danych.

 

Szkolenie organizowane we współpracy z Krajowym Biurem Otwartego Dostępu OpenAIRE. Webinarium kierowane jest w szczególności do doktorantów. Formularz rejestracyjny dostępny jest na platformie ClickMeeting.