Newsletter
Aktualności

Podsumowanie Tygodnia Otwartego Dostępu 2020

W ramach tegorocznego Tygodnia Otwartego Dostępu zorganizowaliśmy 4 webinaria na temat różnych aspektów otwartego udostępniania danych badawczych. 21 października naszym gościem był Iain Hrynaszkiewicz, który wygłosił wykład „Six things publishers can do to promote open research data” kierowany do wydawców czasopism naukowych. Wykład dotyczył działań wydawców w zakresie otwartego udostępniania danych badawczych powiązanych z publikowanymi artykułami. Iain Hrynaszkiewicz omówił możliwe formy wspierania autorów w otwartym udostępnianiu danych. Prelegent opowiedział również o inicjatywie grupy Data policy standardisation and implementation działającej w ramach Research Data Alliance, której celem jest wypracowanie jednolitych ram polityk w zakresie otwartych danych badawczych. Prezentacja z webinarium dostępna jest na naszym profilu SlideShare.

W czwartek 23 października odbyły się dwa webinaria na temat Repozytorium Otwartych Danych Badawczych RepOD. Spotkania zorganizowane zostały we współpracy z Biblioteką Uniwersytetu Łódzkiego oraz Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie. Podczas szkoleń omówiony został proces deponowania danych badawczych w repozytorium oraz podstawowe funkcje serwisu. Repozytorium Otwartych Danych RepOD uruchomione zostało w nowej odsłonie w połowie tego roku. W ramach projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych powstały ponadto dwa repozytoria dziedzinowe: Repozytorium Danych Społecznych oraz Macromolecular Xtallography Raw Data Repository.

Ostatnie webinarium, skierowane w szczególności do doktorantów i badaczy na wczesnym etapie kariery naukowej, stanowiło wprowadzenie do zagadnień związanych z otwartym udostępnianiem danych badawczych. Omówione zostały korzyści płynące z udostępniania danych, polityki otwartości obejmujące dane badawcze oraz zasady FAIR i dobre praktyki w zakresie zarządzania danymi. 

Wszystkie tegoroczne szkolenia odbywały się w formie zdalnej. W sumie w webinariach uczestniczyło ponad 200 osób.