Program warsztatów – część 2.

Druga część Krajowych Warsztatów Otwartego Dostępu OpenAIRE odbędzie się 25 listopada 2020 r. i poświęcona będzie wdrażaniu polityk w zakresie zarządzania danymi badawczymi i ich otwartego udostępniania zgodnie z zasadami FAIR.

Program warsztatów

11:30 – 12:00 Otwarcie warsztatów oraz prezentacja działań Platformy Otwartej Nauki i Krajowego Biura Otwartego Dostępu OpenAIRE w zakresie otwartych danych badawczych, Jakub Szprot, Natalia Gruenpeter, Wojciech Fenrich

12:00 – 12:20 Centrum Kompetencji Otwartej Nauki w Bibliotece Politechniki Gdańskiej – działalność szkoleniowa i konsultacyjna w zakresie otwierania danych badawczych, dr Anna Wałek

12:20 – 12:40 Wsparcie naukowców w zakresie przygotowania planów zarządzania danymi badawczymi na Uniwersytecie Jagiellońskim, dr Leszek Szafrański

12:40 – 13:00  Doświadczenia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w zakresie wsparcia naukowców w zarządzaniu danymi badawczymi, Bożena Bednarek-Michalska

13:00 – 13:30 Podsumowanie i dyskusja

13:30 – 14:00 Przerwa 

14:00 -15:10 Prezentacja polityki Narodowego Centrum Nauki w zakresie danych badawczych, dr Laura Bandura-Morgan

Organizatorem warsztatów jest Krajowe Biuro Otwartego Dostępu OpenAIRE prowadzone w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.