Materiały

Poniżej można zapoznać się z prezentacjami przedstawionymi na dotychczasowych warsztatach.

Dane badawcze (25.11.2020)

Warsztaty odbywały się według następującego programu.

Polityki otwartości w Polsce: dane badawcze

Narodowe Centrum Nauki

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Centrum Kompetencji Otwartej Nauki w Bibliotece Politechniki Gdańskiej

Instytucjonalne polityki otwartości (8.06.2020)

Warsztaty odbywały się według następującego programu.

Polityki Otwartości w Polsce

Uniwersytet Gdański

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie