Kontakt

Platforma Otwartej Nauki
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Uniwersytetu Warszawskiego
Tyniecka 15/17, 02-630 Warszawa

pon[at]icm.edu.pl

Organizatorzy warsztatów

Platforma Otwartej Nauki to działające w ramach ICM UW centrum kompetencji w zakresie otwartych modeli komunikacji naukowej i dystrybucji wiedzy oraz ośrodek oferujący rozwiązania i narzędzia umożliwiające wdrażanie tych modeli. Platforma Otwartej Nauki prowadzi i rozwija serwisy udostępniające publikacje naukowe i wyniki badań polskich naukowców: Bibliotekę Nauki, Repozytorium CeON, RepOD – Repozytorium Otwartych Danych oraz Otwórz Książkę.
strona internetowa: pon.edu.pl

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego to jednostka naukowo-badawcza, centrum obliczeniowe oraz ośrodek udostępniania zasobów naukowych. ICM UW od wielu lat aktywnie wspiera badaczy, wydawców czasopism oraz instytucje naukowe w dzieleniu się wiedzą, m.in. tworząc i rozwijając infrastrukturę otwartej nauki.
strona internetowa: icm.edu.pl

ICM UW prowadzi Krajowe Biuro Otwartego Dostępu (National Open Access Desk, NOAD) w ramach projektu OpenAIRE Advance. Więcej informacji o sieci NOAD znaleźć można na stronie OpenAIRE.