Newsletter
Wydarzenia

Aktualności

Platforma Otwartej Nauki na mapie europejskich inicjatyw edukacyjnych
Nasza działalność szkoleniowa zaprezentowana została jako case study w projekcie „Open Science skilling and training initiatives in Europe” zainicjowanym przez grupę roboczą Digital Skills for Library Staff and Researchers, która działa w ramach stowarzyszenia europejskich bibliotek naukowych LIBER. Celem badania jest opis europejskich programów edukacyjnych w obszarze otwartej nauki, a także przybliżenie środowisku bibliotekarzy inspirujących metod, praktyk oraz konkretnych działań, realizowanych przez inicjatywy instytucjonalne, krajowe, a także projektowe. Do wypełnienia kwestionariusza zaproszone zostały instytucje z 28 krajów Europy. Wstępne wyniki, obejmujące odpowiedzi z Polski, Węgier, Niemiec, Danii, Luksemburga, Norwegii i Szwajcarii, zaprezentowane zostały podczas corocznej konferencji stowarzyszenia LIBER, w ramach warsztatu „Open Science Essentials: Towards a Skill Set and Showcases”. Więcej o programach edukacyjnych realizowanych w tych krajach przeczytacie w materiałach zamieszczonych w repozytorium Zenodo.  LIBER CC-BY 4.0 
Warsztaty z zarządzania danymi badawczymi w Łodzi
Szkoleniem w Łodzi zamknęliśmy cykl 6 warsztatów z zarządzania danymi badawczymi, odbywających się od kwietnia do czerwca w różnych miastach Polski. Ostatnie spotkanie, zorganizowane we współpracy z Centrum Informacyjno-Bibliotecznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, miało miejsce 11 czerwca. W szkoleniu prowadzonym przez Natalię Gruenpeter i Nikodema Rycko wzięły udział 24 osoby, większość uczestników stanowili pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.  
Spotkanie redakcji czasopism naukowych PAN
11 czerwca w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica miało miejsce coroczne spotkanie redakcji czasopism naukowych wydawanych przez PAN z wiceprezesem PAN prof. Stanisławem Filipowiczem. Przedstawiciele Platformy Otwartej Nauki zostal zaproszeni do wzięcia w nim udziału w charakterze ekspertów. Krzysztof Siewicz i Tomasz Lewandowski opowiedzieli zebranym o otwartej nauce w kontekście podpisania przez Narodowe Centrum Nauki tzw. Planu S oraz o otwartych zasobach pełnotekstowych Biblioteki Nauki w kontekście prac nad Polską Platformą Publikacji Naukowych. W spotkaniu wziął również udział Miłosz Sosnowski, redaktor naczelny CEJSH. Przedstawił raport z funkcjonowania prowadzonej przez siebie bazy bibliograficznej oraz perspektywy jej dalszego rozwoju.
Powiększamy zasoby Biblioteki Nauki
Powiększa się grono wydawców udostępniających w sposób otwarty swoje czasopisma w Bibliotece Nauki. Na podstawie umowy zawartej z Polskim Towarzystwem Matematycznym zasoby naszego serwisu powiększyły się o ponad 2100 artykułów z czterech czasopism matematycznych: „Antiquitates Mathematicae”, „Commentationes Mathematicae”, „Didactica Mathematicae” oraz „Mathematica Applicanda”. Do grona współpracujących z nami instytucji dołączyło niedawno także Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, które wkrótce udostępniać będzie w Bibliotece Nauki ponad 50 czasopism, przede wszystkim z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.
Szkolenie na Warszawskich Targach Książki
24 maja 2019 r. podczas Warszawskich Targów Książki zespół Platformy Polskich Publikacji Naukowych przeprowadził szkolenie dla redaktorów czasopism naukowych. W szkoleniu wzięło udział 70 osób z całej Polski. Podczas szkolenia zasprezentowana została Platforma Polskich Publikacji Naukowych - serwis finansowany ze środków POPC, nad którym pracujemy obecnie w ICM. Poruszone zostały m.in. zagadnienia dotyczące wydawania czasopism na wolnych licencjach, procedury przystąpienia do platformy, wprowadzanie danych do bazy, import czy eksport metadanych, a także wybrane zalety udostępniania treści na Platformie. Projekt przewiduje stworzenie, wdrożenie i prowadzenie platformy służącej do przechowywania i udostępniania objętych nim zasobów (pełnych treści artykułów i książek), a także opracowanie oprogramowania służącego do zarządzania zasobami platformy. Na początek, na Platformie znajdzie się 300 000 artykułów naukowych z obecnie prowadzonej w ICM Biblioteki Nauki oraz 540 książek udostępnianych dotychczas w serwisie Otwórz książkę. Dla wydawców i autorów obecność na Platformie Polskich Publikacji Naukowych oznacza przede wszystkim korzyści skali i dobrą widoczność w Internecie (np. w wyszukiwarce Google Scholar). Platforma będzie wyposażona w funkcje ułatwiające zarządzanie zasobami czasopism oraz raportowanie, m.in. przez częściową automatyzację wprowadzania metadanych i możliwość ich eksportu do popularnych formatów i platform (np. POL-index). Szkolenie przeprowadzili Krzysztof Siewicz, Adam Wiciński, Agnieszka Tomasik i Karol Żojdź. Więcej inforacji na temat projektu znaleźć można na stronie Platformy Polskich Publikacji Naukowych.   
Warsztaty z zarządzania danymi badawczymi
Gdańsk, Kraków i Katowice - to miasta, w których przeprowadziliśmy w tym miesiącu warsztaty z zarządzania danymi badawczymi. W sumie wzięło w nich udział ponad 40 osób: naukowców, doktorantów i bibliotekarzy. Program całodniowych spotkań obejmował zagadnienia prawne oraz praktyczne, a celem warsztatów było m.in. przekazanie uczestnikom wiedzy na temat planów zarządzania danymi badawczymi. Umiejętność przygotowywania takiego dokumentu powinni opanować naukowcy chcący ubiegać się o granty Narodowego Centrum Nauki, ponieważ agencja jeszcze w tym roku chce wprowadzić do wniosków grantowych załączniki ze skróconymi planami zarządzania danymi badawczymi. Warsztaty prowadzili Natalia Gruenpeter oraz Nikodem Rycko, pracownicy Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.    Gdańsk, 7.05.2019, Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego     Kraków, 17.05.2019, Centrum e-Learningu AGH   Katowice, 22.05.2019, CINiBA  
Platforma Polskich Publikacji Naukowych
Jednym z projektów realizowanych przez nas w ICM UW jest Platforma Polskich Publikacji Naukowych – nowoczesny system dystrybucji treści dający wydawcom możliwość dotarcia do globalnego odbiorcy. W ramach projektu Program Operacyjny Polska Cyfrowa tworzymy platformę, która usprawni pracę redakcji dzięki najnowszym rozwiązaniom w dziedzinie interfejsów i doświadczenia użytkownika. Znajdą na niej również zastosowanie stworzone w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego mechanizmy automatyzacji działań. Projekt pozyska do swoich zasobów 90 tys. artykułów naukowych (w tym 25 tys. na licencjach Creative Commons), ale udostępniane na nowej platformie będą również wszystkie zasoby składające się obecnie na Bibliotekę Nauki, czyli prawie 300 tys. dokumentów. W przeciwieństwie do Biblioteki Nauki, Platforma Polskich Publikacji Naukowych nie ogranicza się do czasopism, ale będzie obsługiwać również dystrybucję książek w otwartym dostępie. Dla ICM UW jest to kolejny etap w działalności rozpowszechniania polskich treści naukowych w otwartym dostępie, w której to dziedzinie działamy od prawie 20 lat.
Warsztaty z zarządzania danymi badawczymi w Warszawie
Rozpoczęliśmy wczoraj serię warsztatów, których celem jest przybliżenie naukowcom zasad tworzenia planu zarządzania danymi badawczymi oraz prawnych aspektów udostępniania danych. Pierwsze spotkanie, prowadzone przez Wojciecha Fenricha i Krzysztofa Siewicza, odbyło się 8 kwietnia w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW w Warszawie. Uczestniczyli w nim naukowcy z różnych dyscyplin zainteresowani dobrymi praktykami oraz wymogami związanymi z udostępnianiem danych. Kolejne warsztaty odbędą się 17 kwietnia w Warszawie, natomiast w maju odwiedzimy inne miasta. Informacje na temat planowanych szkoleń znajdują się w zakładce Wydarzenia.   
Ponad 15000 publikacji w Repozytorium CeON
Repozytorium CeON zawiera już ponad 15 000 publikacji naukowych w otwartym dostępie, w tym 9357 na otwartych licencjach. Z możliwości upowszechniania dorobku naukowego za jego pośrednictwem skorzystało do tej pory 11289 naukowców, którzy udostępnili 15002 prac w różnych językach, w tym 11109 artykułów, 2315 książek, 56 doktoratów, 407 materiałów konferencyjnych i 162 raporty. Najpopularniejsze z nich mają ponad 3000 odsłon. Repozytorium CeON jest coraz lepiej rozpoznawalne. W zeszłym roku liczba umieszczonych w nim publikacji zwiększyła się o 15%, liczba unikalnych odsłon wyniosła niemal 300 tys., zanotowano też ponad 79 tys. pobrań. Odbiorcy udostępnianych treści pochodzą nie tylko z Polski, ale też z innych krajów europejskich i pozaeuropejskich. Zapraszamy do korzystania z zasobów Repozytorium i udostępniania w nim publikacji!
Podsumowanie 2018 roku
Otwarte zasoby W 2018 roku rozwijaliśmy zasoby Biblioteki Nauki, w której we współpracy z bazami bibliograficznymi udostępniamy polskie czasopisma naukowe. Aktualnie w Bibliotece Nauki już ponad 900 czasopism jest dostępnych bezpłatnie w wersjach pełnotekstowych, a łączna liczba artykułów w otwartym dostępie wynosi ponad 270 tys. (wzrost o ok. 35% w mijającym roku). Repozytorium CeON, które daje polskim badaczom możliwość prostego i szybkiego umieszczenia prac naukowych w otwartym dostępie, wzbogaciło się w 2018 roku o ponad 2000 dokumentów. W sumie skorzystało z niego już prawie 11 tys. autorów, którzy udostępnili 14585 prac. Otwarte zasoby rozwijamy również w Repozytorium Otwartych Danych RepOD oraz serwisie Otwórz Książkę. Prowadzimy też Agregator CeON, który jest wspólnym punktem dostępu do zasobów polskich otwartych repozytoriów. Wiedza i kompetencje Ważnym obszarem naszej działalności są szkolenia i warsztaty, na których przekazujemy polskim badaczom wiedzę i umiejętności z zakresu otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych, prawa autorskiego czy polityk otwartości. W 2018 roku przeprowadziliśmy w całej Polsce 15 szkoleń skierowanych do badaczy na każdym etapie kariery naukowej. Sprawami otwartości w nauce zajmujemy się ponadto w serwisie informacyjnym Otwarta Nauka, prowadzonym od 2007 roku. Informujemy w nim o istotnych wydarzeniach w Polsce i na świecie, analizujemy i komentujemy otwarte rozwiązania oraz publikujemy rozmowy ze specjalistami oraz naukowcami zainteresowanymi otwartą nauką. Nowe projekty W sierpniu rozpoczęliśmy realizację 3 projektów finansowanych w ramach Poddziałania 2.3.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W ramach projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych zostaną stworzone i uruchomione trzy repozytoria: repozytorium ogólnego przeznaczenia oraz dwa repozytoria dziedzinowe, przeznaczone dla danych społecznych i danych krystalograficznych. Projekt, za którego realizację w ramach Uniwersytetu Warszawskiego odpowiadają Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego oraz Instytut Studiów Społecznych im. Roberta Zajonca, realizowany jest w partnerstwie z Instytutem Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kolejny projekt to Platforma Polskich Publikacji Naukowych, w ramach którego udostępnionych zostanie 90 000 artykułów naukowych, a ponad 500 książek naukowych zostanie opracowanych i udostępnionych w nowych formatach. Projekt przewiduje również stworzenie platformy udostępniania zasobów oraz zarządzania nimi. Jako partner bierzemy ponadto udział w realizacji projektu Udostępnianie cyfrowe zasobów polskich czasopism z nauk przyrodniczych i rolniczych w bazie AGRO, którego liderem jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Celem projektu jest rozbudowa bazy AGRO poprzez udostępnienie w niej nowych zasobów cyfrowych, w tym digitalizacja wybranych czasopism.