Newsletter

Aktualności

Odbyły się warszaty z programowania dla młodych badaczy

Dla wielu początkujących badaczy podstawowym lub jedynym narzędziem do analizy danych jest arkusz kalkulacyjny. Dlatego Martin Hammitzsch z poczdamskiego GFZ German Research Centre for Geosciences zorganizował w dniach 23-25 września warsztaty, dzięki którym naukowcy na wczesnym etapie kariery mogli nauczyć się podstaw programowania i obsługi baz danych, które dają znacznie bardziej efektywne możliwości analizowania danych. Było to kolejne wydarzenie realizowane w ramach projektu FOSTER (Facilitate Open Science Training for European Research), finansowanego przez Komisje Europejską i realizowanego przez 13 partnerów z 8 krajów. Polskim partnerem FOSTER jest ICM.

Z punktu widzenia Otwartej Nauki istotne jest także to czy te dane oraz oprogramowanie służące do ich analizy będą dostępne dla każdego z możliwością dalszego wykorzystania. Zagadnieniom prawnym związanym z tymi kwestiami poświęcona została osobna część warsztatu, którą poprowadził przedstawiciel PON, dr Krzysztof Siewicz - radca prawny specjalizujący się w prawnych aspektach przetwarzania informacji. Uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z obecnymi praktykami w ramach otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych. Uczestników szczególnie interesowało to, jak w ramach obecnych praktyk wydawnictw najbardziej efektywnie zapewnić otwarty dostęp do własnych publikacji. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i porównania różnych perspektyw - w Niemczech na przykład większość czynności z związanych z umieszczaniem w otwartym dostępie prac naukowców bierze na siebie uczelnia, a konkretnie biblioteka. Funkcjonuje to w oparciu o specjalny przepis prawa autorskiego o dozwolonym użytku, pozwalający pod pewnymi warunkami autorowi deponować własne prace w repozytoriach niezależnie od umowy z wydawcą. W części dotyczącej otwartych danych, duże zaangażowanie uczestników wywołało ćwiczenie polegającego na zaplanowaniu procesu zbierania i przetwarzania danych z myślą o ich późniejszym otwartym udostępnianiu.
Wkrótce w Poczdamie odbędzie się kolejne szkolenie poświęcone tej tematyce realizowane w ramach projektu FOSTER. Część poświeconą otwartym danym badawczym poprowadzi Marta Hoffman-Sommer z PON.

PoprzedniNastępny