Newsletter

Aktualności

"Polskie repozytoria naukowe – wyzwania i szanse" – podsumowanie warsztatów

27 kwietnia 2015 r. w siedzibie ICM UW odbyły się zorganizowane przez Platformę Otwartej Nauki warsztaty “Polskie repozytoria naukowe - wyzwania i szanse”. Spotkanie zgromadziło prawie 40 osób z całej Polski, odpowiedzialnych za prowadzenie repozytoriów.

Warsztaty rozpoczęły się od webinarium „Enhancing the feedback loop: adding context to your scholarly platform”, podczas którego Ben McLeish z Altmetric przedstawił sposób działania alternatywnych metod oceny wpływu publikacji naukowych poprzez śledzenie obiegu informacji o nich w Internecie.

“Zyski z dobrze rozwijającego się repozytorium uczelnianego” były tematem wystąpienia  Małgorzaty Rychlik z poznańskiego Repozytorium AMUR. Na przykładzie prac wybranych naukowców z Uniwersytetu Adama Mickiewicza omówiła ona wpływ udostępniania publikacji w repozytorium na wzrost cytowań. Podkreślała, że korzyści z takiego udostępniania dotyczą nie tylko samych autorów, ale również całej instytucji naukowej, która staje się lepiej widoczna w sieci, a przez to bardziej rozpoznawalna w światowej społeczności akademickiej.

Lidia Mikołajuk i Aleksandra Brzozowska z Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego w prezentacji “Naukowcu! Wyjdź z szuflady, czyli jak komunikować korzyści z deponowania w repozytorium” przedstawiły zarówno korzyści z deponowania dla naukowców i instytucji naukowej, jak i realizowane przez siebie działania promocyjne dotyczące otwartego dostępu.

Marta Hoffman-Sommer z Platformy Otwartej Nauki przekonywała do rejestrowania repozytoriów w OpenAIRE - europejskiej infrastrukturze otwartego dostępu.

Ostatnie wystąpienie należało do Małgorzaty Rychlik (AMUR) i Dominika Purchały (Otwarte Repozytorium Nauk Historycznych Lectorium) i stanowiło otwarcie dyskusji. W prezentacji Koncepcji powołania organizacji stowarzyszającej polskie repozytoria naukowe zaproponowano utworzenie nieformalnej koalicji repozytoriów naukowych. Koalicja taka miałaby na celu przede wszystkim wypracowanie wspólnych standardów, a także upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie tworzenia i prowadzenia repozytoriów, takich jak np. odpowiednie standardy metadanych i protokoły ich wymiany, które zapewnią interoperacyjność i widoczność polskich repozytoriów w europejskiej i światowej sieci. Proponowane cele nie ograniczają się do kwestii związanych z infrastukturą; obejmują również ważną dla środowiska wymianę doświadczeń, współpracę i integrację.

Ożywiona dyskusja pokazała potrzebę funkcjonowania forum wymiany poglądów i doświadczeń związanych z prowadzeniem repozytoriów. Wśród wielu wątków pojawiło się kilka o fundamentalnym znaczeniu: udostępnianie tej samej treści w wielu miejscach, znaczenie repozytoriów instytucjonalnych i dziedzinowych, stabilność i bezpieczeństwo danych nie tylko w perspektywie kilkuletniej, ale i długofalowej. Pojawiły się również pytania natury technicznej (np. o różnice między wersjami oprogramowania DSpace), które znajdą zapewne rozwinięcie na forum użytkowników DSPace.

Zdecydowano o utworzeniu listy mailingowej osób zainteresowanych współpracą w ramach nowej koalicji. Zainteresowani dołączeniem do listy mogą zgłosić się do Dominika Purchały.

PoprzedniNastępny