Newsletter

Aktualności

Warsztaty z zarządzania danymi badawczymi

W dniach 30 listopada oraz 1 i 7 grudnia odbywają się trzy ostatnie w tym roku warsztaty z zarządzania danymi badawczymi. Młodzi naukowcy – doktoranci i pracownicy naukowi z różnych dziedzin nauki – uczestniczą w szkoleniach, które przybliżają im kwestie związane z danymi badawczymi.

Dane badawcze to takie dane, które zostają zebrane, wytworzone lub opracowane na potrzeby badań naukowych, we wszystkich obszarach nauki. Mogą one przyjmować bardzo różną postać. Odpowiednie zarządzanie danymi ułatwia prowadzenie badań, dlatego warto poświęcić trochę czasu na przemyślenie kwestii związanych z zarządzaniem danymi w swoim projekcie badawczym. Najlepiej już na początku projektu rozważyć, jakie dane powstaną w trakcie badań, jak je przechowywać i udostępniać w trakcie projektu i po jego zakończeniu, a także które przepisy prawa znajdują zastosowanie w ich przypadku (np. prawo autorskie, ochrona baz danych, ochrona danych osobowych). Wszystkie te aspekty najlepiej omówić w Planie Zarządzania Danymi.

PoprzedniNastępny