Newsletter

Aktualności

CopyCamp 2016

W czwartek i piątek, 27 i 28 października 2016 r. w warszawskiej Kinotece odbyła się V edycja międzynarodowej konferencji CopyCamp, poświęcona przyszłości prawa autorskiego w Europie. W dwóch równoległych sesjach swoje wystąpienia prezentowali goście z Polski oraz innych państw Grupy Wyszehradzkiej oraz pozostałych krajów Unii Europejskiej, a także goście z Białorusi, Kolumbii, Kanady i Stanów Zjednoczonych.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie posłanki do Parlamentu Europejskiego, sprawozdawczyni projektu dyrektywy o prawie autorskim na Jednolitym Rynku Cyfrowym, Dr Therese Comodini Cachia. Podkreślała ona, że celem obecnie prowadzonej reformy prawa autorskiego UE jest zwiększenie dostępu do kultury w sposób przyjazny dla użytkowników przy jednoczesnym zagwarantowaniu uprawnionym poczucia pewności koniecznej do tego, aby umieszczać swoje utwory w internecie. Posłanka wspominała również o konieczności wzmocnienia pozycji autorów względem wydawców, choć podkreślała, że swoboda umów to istotny element systemu prawa autorskiego. W części szczegółowej swojego wystąpienia wymieniła szereg pytań dotyczących szczegółowych rozwiązań zawartych w projekcie dyrektywy. Wskazywała na konieczność dyskusji wokół takich zagadnień jak umożliwienie startupom na maszynową analizę tekstów i danych, wprowadzenie ograniczeń obowiązku filtrowania, czy ustalenie zakresu nowego prawa wyłącznego dla wydawców. Wiele tych kwestii jest istotnych z punktu widzenia naukowców oraz otwartej nauki.

Tematyce otwartej nauki i otwartego dostępu poświęcono ponadto jeden z paneli konferencji. Otworzył go Jonas Holm, prawnik reprezentujący Uniwersytet Sztokholmski i organizację LIBER, który mówił o potrzebie nowego podejścia w ustawodawstwie prawnoautorskim wobec bibliotek, edukacji oraz „big data”. W tym samym panelu występowali także: Stephen Wyber (IFLA), prof. Anikó Grad-Gyenge, Petra Pejšová, Nicolaie Constantinescu oraz Ondřej Neumajer.

Z kolei jedne z warsztatów towarzyszących CopyCampowi poświęcono tematyce otwierania danych badawczych. W trakcie spotkania, które poprowadziła dr Marta Hoffman-Sommer i dr Krzysztof Siewicz (oboje z PON), omówiono konkretne wyzwania prawne stojące na drodze do otwierania danych geofizycznych oraz materiałów urzędowych.

Wystąpienia będą wkrótce dostępne na stronie konferencji.

Platforma Otwartej Nauki była jednym z patronów merytorycznych CopyCamp 2016.

 

CopyCamp

PoprzedniNastępny