Newsletter

Aktualności

Dobre praktyki w zakresie otwartego dostępu do publikacji naukowych

17 października odbyło się zorganizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego seminarium „Dobre praktyki w zakresie otwartego dostępu do publikacji naukowych”. Było one przeznaczone dla osób, które mają pełnić rolę Pełnomocników ds. Otwartego Dostępu w swoich instytucjach oraz koordynować proces przygotowania i realizacji polityki otwartego dostępu. W pierwszej części spotkania Piotr Kępski z MNiSW omówił główne zasady polskiej polityki otwartego dostępu, a Jakub Szprot zarysował szerokie tło omawianych zagadnień, prezentując stan otwartej nauki w Polsce i na świecie. Następnie uczestnicy zastanawiali się nad wdrażaniem otwartości z perspektywy instytucji naukowej: Jolanta Przyłuska przedstawiła proces przygotowań do wprowadzenia instytucjonalnej polityki otwartego dostępu na przykładzie Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, a Piotr Kępski przeanalizował wzór takiej polityki przygotowany na zamowienie MNiSW przez ekspertów PON. W drugiej części spotkania Karolina Grodecka podzieliła się doświadczeniami Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w zakresie otwartych zasobów edukacyjnych, Marcin Werla (PCSS) opowiedział o roli polskich bibliotek cyfrowych w zapewnianiu otwartego dostępu, a Lidia Stępińska-Ustasiak przybliżyła uczestnikom podstawowe narzędzia i źródła informacji na temat otwartego dostępu.

PoprzedniNastępny