Newsletter

Aktualności

Otwarty dostęp w sektorze publicznym

Na zaproszenie Ministerstwa Rozwoju poprowadziliśmy 17 X 2016 r. szkolenie dla potencjalnych beneficjentów działania 2.3 Programu Polska Cyfrowa, zainteresowanych wiedzą o dobrych praktykach w otwartym udostępnianiu zasobów z obszaru nauki, kultury i administracji publicznej. Poświęciliśmy uwagę m.in. takim zagadnieniom jak: po co instytucje udostępniają swoje dane? W jakim otoczeniu infrastrukturalnym działają? Jakie kwestie prawne powinny zostać uwzględnione przy realizacji projektów mających na celu udostępnianie zasobu?

Duże zróżnicowanie instytucji, do których adresowane były warsztaty, pozwoliło pokazanie wspólnego kontekstu .

PoprzedniNastępny